1. صرافی والکس
    2. لیست بازارها
    3. متال (MTL)
خرید متال

متال

(MTL) Metal

قیمت متال (MTL)

34,966تومان
-0.23%
1.05$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

34,899تومان

1.05$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

35,266تومان

1.06$

حجم معاملات (۲۴h)

135,090,742,921.32

تومان
$ 4,056,657.25
تسلط به بازار (دامیننس)

0.01%

حجم کل بازار

2,327,739,751,932.43

تومان
$ 69,899,995.55
ارز در گردش

97.06%

مجموع ارز در دسترس

66,588,888

حداکثر ارز قابل عرضه

نامشخص