1. صرافی والکس
    2. لیست بازارها
    3. فرکس شر (FXS)
خرید فرکس شر

فرکس شر

(FXS) Frax Share

قیمت فرکس شر (FXS)

139,385تومان
-0.23%
4.31$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

138,415تومان

4.28$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

141,649تومان

4.38$

حجم معاملات (۲۴h)

214,055,155,263.28

تومان
$ 6,618,897.81
تسلط به بازار (دامیننس)

0.01%

حجم کل بازار

3,250,915,667,030.54

تومان
$ 100,523,057.11
ارز در گردش

67.46%

مجموع ارز در دسترس

99,822,984.11

حداکثر ارز قابل عرضه

99,822,984.11