پایگاه دانش

  1. خانه
  2. مستندات
  3. پایگاه دانش
  4. کارمزدها
  5. کارمزد برداشت ریالی

کارمزد برداشت ریالی

برداشت‌های ریالی برای تمامی حساب‌ها، انتقال پایا خواهند بود و یک بار در روز انجام می‌شوند. مدت زمان انجام تسویه‌ی ریالی به زمان درخواست برداشت بستگی دارد. این درخواست در روزهای غیر تعطیل می‌تواند حداکثر تا ۲۴ ساعت بعد انجام شود. کارمزد برداشت ریالی ۱٪ از مبلغ درخواستی شما تا سقف ۴۰۰۰ تومان است.