پایگاه دانش

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. پایگاه دانش
  4. کارمزدها
  5. کارمزد برداشت تومان

کارمزد برداشت تومان

درخواست‌های برداشت تومان، وارد صف چرخه‌های پایا می‌شوند. تسویه‌ی آن‌ها با شما براساس جدول زیر، در اولین چرخه یا گاهی، در چرخه‌ی بعدی انجام خواهد شد. کارمزد برداشت به ازای هر ۱۰۰ میلیون تومان، ۱٪ تا سقف ۴۰۰۰ تومان است.

چرخه‌های پایا (روزهای کاری)

ثبت پیش از ۱۲:۰۰ (ظهر) ۱۲:۴۵ همان روز
ثبت‌ پیش از ۱۸:۰۰ ۱۸:۴۵ همان روز
ثبت پس از ۱۸:۰۰ ۱۲:۴۵ روز کاری بعد

چرخه‌های پایا (روزهای تعطیل)

ثبت پیش از ۱۲:۰۰ (ظهر) ۱۲:۴۵ همان روز
ثبت پس از ۱۲:۰۰ (ظهر) ۱۲:۴۵ روز کاری بعد