کارمزد معامله‌ها

کارمزد هر معامله با توجه به حجم معامله‌های سه ماه اخیر کاربر و طبق جدول زیر پلکانی محاسبه می‌شود:

مقدار حجم معامله در سه ماه اخیرکارمزد معاملهسطح کاربری
کمتر از ۲۰ میلیون تومان۰.۴%سطح برنزی
بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان۰.۳۵%سطح نقره ای
بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان۰.۳%سطح طلایی
بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان۰.۲۵%سطح پلاتینیوم
بیشتر از ۲۰۰ میلیون تومان۰.۲%سطح اورانیوم

کارمزد معامله‌های جفت  – ارز (برای مثال بیت کوین – تتر) ثابت و ۰.۲ درصد است.