آموزش دعوت دوستان

به ازای پیوستن هر یک از دوستان شما به والکس، درصدی از کارمزد معامله‌های ریالی و تتری او به شما تعلق خواهد گرفت.

برای دعوت دوستان خود، لازم است تا لینک دعوت خود را برای دیگران ارسال کنید و یا با وارد کردن ایمیل دوستان خود آن‌ها را مطلع کنید.

فرایند احراز هویت دوستانتان می‌بایست به صورت کامل توسط والکس تایید شود.

شما با دعوت دوستانتان به والکس، کارمزد هدیه دریافت خواهید کرد. در این ویدئو می‌توانید روش دعوت دوستان به والکس را ببینید.