نحوه افزودن و ویرایش اطلاعات بانکی به چه صورت است؟

ویرایش اطلاعات بانکی در قسمت کیف پول و حساب بانکی امکان پذیر است. شما می‌توانید شماره کارت و شبای خود را اضافه و یا حذف کنید. تعداد حساب های بانکی که می‌توانید ثبت کنید، نامحدود است ولی حتماً باید به نام شخص شما باشد.