چرا ایمیلی از طرف والکس دریافت نمی‌کنم؟

هر زمان ایمیلی از سمت والکس برای شما ارسال نشد، ابتدا اسپم و پوشه های دیگر ایمیل خود را چک کنید. اگر همچنان ایمیلی دریافت نمی‌کنید، با پشتیبانی سایت ارتباط بگیرید.