چرا احراز هویت لازم است؟

بر اساس قوانین موجود در بازارهای مالی دنیا و حمایت از قوانین مرتبط با پولشویی، احراز هویت کاربران برای جلوگیری از هرگونه سوء‌استفاده احتمالی الزامی است. احراز هویت در والکس برای امنیت مالی کاربران انجام می‌شود تا کاربران با آسودگی خاطر به معامله در این پلتفرم بپردازند.