پایگاه دانش

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. پایگاه دانش
  4. اطلاعیه ها
  5. کارمزد کمتر از ۸ شهریور

کارمزد کمتر از ۸ شهریور

برای تجربه‌ای بهتر از معامله در والکس، تغییراتی در مدت زمان ارتقای سطح کاربری و کارمزدهای پرداختی ایجاد خواهد شد. با این تغییرات، کارمزد کمتری پرداخت و معامله‌ی پرسودتری را تجربه خواهید کرد. همچنین در ارتقا سطح کاربری پایه نیز تغییراتی اعمال خواهد شد و مدت زمان بررسی و محاسبه‌ی معاملات کوتاه‌تر خواهد شد. به این ترتیب مبنای محاسبات حجم معاملات شما از مدت ۹۰ روز به ۳۰ روز تغییر خواهد یافت.