باز شدن امکان واریز ارزهای متاورسی بر بستر ERC20

فراهم شدن امکان واریز ارزهای متاورسی به والکس
معاملات ۵ ارز متاورسی والکس از ۲۵ اسفند بازار باز خواهد بود. بنابراین شما می‌توانید از این تاریخ ۵ ارز متاورسی والکس یعنی (مانا، سند، انجین، اکسی و آلیس)‌ را از مبدا کیف پول‌های ERC20 به والکس واریز کنید.
ارزهای متاورسی، ارزهای بومی پلتفرم‌های فراجهان‌ مثل دیسنترالند (مانا) و سند باکس (سند)‌ هستند. امکان خرید و فروش بهترین ارزهای متاورسی در پلتفرم والکس فراهم شده است. شما می‌توانید با خرید این ارزها از والکس، پا به فراجهان‌ها بگذارید.