1. صرافی والکس
    2. لیست بازارها
    3. بایسواپ (BSW)
خرید بایسواپ

بایسواپ

(BSW) Biswap

قیمت بایسواپ (BSW)

9,199تومان
-2.61%
0.28$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

9,083تومان

0.27$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

9,666تومان

0.29$

حجم معاملات (۲۴h)

1,289,974,576,110.83

تومان
$ 38,824,251.37
تسلط به بازار (دامیننس)

0%

حجم کل بازار

2,515,969,084,059.49

تومان
$ 75,722,900.26
ارز در گردش

88.62%

مجموع ارز در دسترس

365,344,963

حداکثر ارز قابل عرضه

700,000,000