شاخص قیمت برگر سواپ burger

قیمت برگر سواپ (BURGER)

30,479تومان
+1.74%
0.68$
کمترین قیمت (۲۴ ساعت)

29,946تومان

0.66$
بیشترین قیمت (۲۴ ساعت)

31,166تومان

0.69$

حجم معاملات (۲۴h)

96,909,962,873.56

تومان
$ 2,150,305.38
تسلط به بازار (دامیننس)

0.00%

حجم کل بازار

774,575,022,196.35

تومان
$ 17,186,807.10
ارز در گردش

91.80%

مجموع ارز در دسترس

36,230,000

حداکثر ارز قابل عرضه

61,000,000